Publikoa harretaz entzun zuen Pausu eta Xaiaren historia